KB - párování plateb

Načítání příchozích plateb do Komerční banky pomocí emailových notifikací


3 500 Kč

V pravidelném intervalu dochází k načítání příchozích plateb do Komerční banky pomocí emailových notifikací (nutno nastavit v bance).
Příchozí platby jsou následně spárovány s odpovídající objednávkou, která je tímto označena jako Zaplacená.

Podobné produkty